Baca kullanım alanları ve çalışma mantığı

Baca sistemleri katı, sıvı ve gaz yakıtlarının yanması sonucu ortaya çıkan zararlı gaz, toz ve dumanın ortama zarar vermeden ve solunulmadan ortamdan uzaklaştırılmasını ve arınarak atmosfere yayılmasını sağlayan aracı bir sistem elemanıdır.

Baca, bu işi yaparken aynı zamanda yanma için gereken çekmeyide oluşturur. Ayrıca içeriden alınıp dışarıya bırakılan gazın çevreye ve insanlara hava kirliliği yaratıp zarar vermesini engellemek için atmosfere çıkmadan önce bacadan sonra belli filtrelerden de geçmesi gerekir. Bacalar doğal çekişli ve cebir çekişli olarak  ikiye ayrılır. Doğal çekişli bacalar hesaplamalar neticesinde vakum etkisi ile çalışan sistemlerdir .Yani negatif basınç ile çalışan sistemlerdir. Cebri çekişli bacalar, baca içerisindeki harici fan veya ısı üretici ile pozitif basınç elde edilerek çalışan sistemlerdir yani doğal çekişli bacaların tam zıttı Doğal çekişli bacalara örnek olarak, alçak basınçlı üflemeli brülörlü kazanlar, yüksek basınçlı üflemeli brülörlü kazanlar, kömürlü kazanlar, atmosferik brülörlü kazanlardır. Cebri çekişli bacalara örnek olarak, duvar tipi yoğuşmalı kazanlar, yer tipi yoğuşmalı kazanlar(kendinden yoğuşmalı kazanlar), hermetik kombiler örnek gösterilebilir. Her iki bacınç tipinde de baca sisteminin katı, sıvı ve gaz yakıtta yanma sonucu oluşan atık kirli, tozlu gaz ve bileşenlerinin bacayı etkilememesi kaçınılmazdır. Baca malzemesinin açığa çıkan kimyasal bileşenlerden zarar görmemesi ve yoğuşma suyundan etkilenmemesi için standartlara uygun paslanmaz çelik malzeme kullanılması gerekir .Aksi taktirde önce baca sonra ise siz ölüme kadar varabilen kötü sonuçlar ile karşılaşabilirsiniz

Teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan verimliliği yüzde yüzlerin üzerinde olan, alt-üst ısıl değerden faydalanarak çalışan, ısı sistemlerinde çok daha fazla yoğuşma meydana gelmektedir. Yukarıda belirttiğimiz nedenler göz önüne alındığında bu tarz sistemlerde de mutlakabaca malzemesi olarak standardlara uygun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir