Baca Tipi Sulu Filtre

Kömür ve Fuel -Oil gibi yüksek kükürt oranlı yakıtların kullanıldığı kazanlardan ve odun fırınlarından bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunan kül, kurum, toz ve partiküllerin tutulmasını sağlayan, kükürt dioksit seviyesini dengeleyen sistemdir. Günümüzün büyük problemlerinden birisi olan hava kirliliği birçok solunum yolu hastalığını beraberinde getirmektedir. Bu yüzden filtre kullanımı sağlıklı bir toplum için önemli bir yere sahiptir.

 

Filtre içerisindeki şapka üzerinde bulunan bacayı çevreleyen fıskiyelerle yapılan püskürtme sayesinde su ile partiküller karşılaşarak baca içerine çökertilerek hapsolur . Hapsolan partiküller baca tahliyesinden kanalizasyona atılır. Dumandaki kükürt dioksit oranının ayarlanmasını sağlar. Baca tipi sulu filtrenin verimli çalışması için yakıt cinsi, dizayn, su püskürtme seviyesi çok önemlidir. Doğru bir dizayna sahip olmayan veya yeterli miktarsa su püskürtmeyen bir Baca filtresinden istenilen verimi alamazsınız. Baca tipi sulu filtre monte edilirken öncelikler baca borusu çıkışına filtre alt aparatı kullanılarak monte edilir. Ardından kazan gücüne ve yakıtın cinsine göre filtre ebatları değişiklik gösterir. Su giriş ve tahliye boruları takıldıktan sonra montaj işlemi sonlandırılır.

Sulu baca filtresi pide ve ekmek fırınlarında, merkezi sistem kalorifer kazanları bulunan okul, konu, hotel gibi yerlerde, fabrika kazanlarında kullanılır. Atmosfere kötü hava veren her fabrikanın baca tipi sulu filtre kullanması hava kirliliğini önlemek amacıyla zorunlu bir kuraldır. Baca tipi sulu filtre karbondioksit oranını düzenlediği için havayı % 90 oranında temiz tutar. Günümüzde ki hava kirliliğini düşünürsek bu çok önemli bir orandır. Filtreler Türk Standartları Enstitüsün’ ün ( TSE ) standartlarına uygundur ve su tüketimi minimumdur. Dumansız kokusuz baca filtresi, davlumbazdan çıkan borunun üzerine montaj edilerek çıkan kirli havayı su devir daim sistemi ile hava içindeki parteküller temizlenmektedir. Dumanın yoğunluğuna göre püskürtme sistemi çoğaltılıp metal ve karbon filtre destekleri ile koku, duman ve buharın bacadan kaçmasını engeller. Bu sistem ayını zamanda davlumbaza yakın takıldığından baca yangın riskini de sıfıra indirmektedir. Yine bu sistem sayesinde çatıya kadar çıkan metrelerce boruyu kullanmak zorunda kalmayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir