Etiket Arşivleri: Sulu Baca Sistemleri

Kömür ve Fuel -Oil gibi yüksek kükürt oranlı yakıtların kullanıldığı kazanlardan ve odun fırınlarından bacaya verilen duman gazları içerisinde bulunan kül, kurum, toz ve partiküllerin tutulmasını sağlayan, kükürt dioksit seviyesini dengeleyen sistemdir. Günümüzün büyük problemlerinden birisi olan hava kirliliği birçok solunum yolu hastalığını beraberinde getirmektedir. Bu yüzden filtre kullanımı sağlıklı bir toplum için önemli bir […]

Kirli dumanın, su dolu iki tank aracılığı ile temizlendiği ve atmosfere temiz havanın salınmasını sağlayan sulu baca filtre sistemi, işletmeleri dumandan, kokudan, hava kirliliğinden isten ve de yangından kurtaran sulu baca filtresi temiz hava sağlayarak hava kirliliğini de önlüyor. Sulu baca filtresi sayesinde sıfır duman sıfır koku sıfır yangın. Hal böyle olunca sulu baca filtresi […]

Hava kirliliği günümüz 21.yy’ında büyük bir yer edinmektedir.  Hava da bulunan kurun gibi a­ğır metaller kan hücrelerinin bozulmasına ölümle sonuçlanabilecek hastalıklara yol açmaktadır. Buna örnek sanayileşme devriminin başında oluşan kirli hava ile İngiltere’de yaşanan toplu ölümlerdir. Baca tip sulu filtre, işletmelerde, fabrikalarda bulunan kirli ve zehirli havanın atmosfere salınmadan önce kirli havanın filtrelenerek daha temiz […]