Toz Toplama Ünitesi

Dökme malzemelerin (Çimento, plastik, demir tozu, kalsit, pvc, hububat, yem, toz, granül gibi)  bir noktadan başka bir noktaya taşınması, depolanması ve işlenmesi sırasında ortaya çıkan tozlar çevreye zarar vermektedir. Bu tozların ortama yayılmadan toplanması amacıyla toz toplama ve filtreleme sistemlerinden yararlanılmaktadır.

Toz toplama işlemi toz ortama yayılmadan toz merkezinden yapılmalıdır. Konveyörlerden silolara malzeme dolumu sırasında, bantlı konveyörlerde malzeme aktarım ,
Kırıcı ve öğütücülerde, Çimento fabrikalarında üretim sırasında, demir çelik fabrikalarında yüksek fırın,  ark ocakları, sinter tesislerinden, enerji tesislerinde kömür tozu ve kömür külü aktarımında,   Kamyon ve silobaslara toz ham madde dolumu sırasında, Limanlarda gemilere toz ham madde dolumu sırasında toz oluşmaktadır. Toz toplama sistemleri bir fabrika, iş yeri için gerçekten çok önemlidir. Sağlıklı hava insan sağlığı için en kritik ihtiyaçlardan birisidir. Hava kirliliğinin arttığı havalandırma ve toz toplama sistemlerinin olmadığı bir durumda hemen çeşitli solunum hastalıkları görülmeye başlanır. Toz toplama sistemlerinin önemini en iyi şekilde gösteren şeylerden birisi ise çimento fabrikaları, taş ocakları, ağır sanayi fabrikaları gibi havaya yüksek derecede kötü gaz salan yerlerin çevresinde yerleşim olmamasına dikkat edilir. Çünkü bu gibi çalışma alanlarının yakınında ikamet edenlerde bir süre sonra solunum yolları enfeksiyonlarına bağlı hastalıklar görülür. Dış mekanlarda bile bu derecede etki gösteren bu gazlar iç ortamdan atılmazsa neler olabileceği gayet açık. Bu nedenle kapalı alanlarda hava temizliğini sağlamak için havalandırma ve toz toplama sistemleri devreye girer.

Toz toplama ve filtre uygulamalarından birkaç örnek verecek olursak  Kamyon, silobas ve gemilere toz malzeme doldurma sırasında kullanılan yükleme körükleri toz oluşumunu önemli oranda azaltmaktadır. Endüstriyel tesislerde, limanlarda dökme yüklerin boşaltılması esnasında kullanılmaktadır. Dökme yüklerin açık hava ile irtibatı engellenmektedir. Ortama yayılabilecek toz ve kir ise vakum fanı yardımıyla emilmektedir. Toplanan tozlar tekrar kamyon, silobas veya gemiye aktarılmaktadır. Böylece ürün kaybının önüne geçilmiş olur.

Toz toplama sistemlerinde oluşan tozları depolamak ve tozsuz olarak çıkartmak amacıyla taşıma sistemlerinden yararlanılır. Büyük boyutlu endüstriyel tesislerde filtrelerde toplanan tozlar merkezi bir siloya aktarılmakta, buradan tanker veya silobaslar ile tahliye edilebilmektedir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir